L’alumnat oficial té l’obligació d’assistir a classe i l’EOI la de controlar aquesta assistència. El nombre de faltes d’assistència injustificades no podrà superar el 15%, és a dir, 8 dies de classe.

La pèrdua d’escolaritat implica la pèrdua automàtica del dret a assistir a classe. L’alumne/a només podrà presentar-se a la Prova de Departament en el primer curs de cada nivell, i a la Prova de Certificació en el segon.