AVALUACIÓ CURS 2023-2024

 PER A QUALSEVOL ALTRA CONSULTA POTS CONTACTAR AMB:  12007279.info@edu.gva.es

AQUELLS ALUMNES QUE NO HAN SUPERAT L’AVALUACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA TINDRAN OPCIÓ A UNA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.