L’alumnat pot continuar els seus estudis d’idiomes en qualsevol altra Escola Oficial d’Idiomes del territori estatal sempre que trasllade el seu expedient acadèmic.

JA T’HAS MATRICULAT O HAS COMENÇAT EL CURS I NECESSITES CANVIAR D’ESCOLA?

TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA a partir del 5 d’octubre

DES D’UNA ALTRA EOI CAP A L’EOI EL MAESTRAT

Alumnat procedent d’altres centres que vol començar el curs nou en aquesta EOI. El procediment és el següent:

 1. L’interessat es matricula condicionalment en l’EOI el Maestrat. Per a això ha d’aportar un certificat acreditatiu de l’idioma i nivell cursat en l’altra EOI.
 2. Després ha d’emplenar en l’EOI de procedència una sol·licitud de trasllat d’expedient i pagar les taxes corresponents allí. Aquesta sol·licitud de trasllat ha de presentar-se com a màxim en el termini d’un mes.
 3. L’EOI de procedència ja s’encarrega d’enviar l’expedient a l’EOI el Maestrat.

DES DE L’EOI EL MAESTRAT CAP A UNA ALTRA EOI

L’alumnat que, estant matriculat en l’EOI el Maestrat, desitge continuar amb els seus estudis en una altra EOI del territori espanyol a partir del curs següent, ha de sol·licitar el trasllat del seu expedient.

Per a poder tramitar el trasllat d’expedient el/la alumne/a haurà de:

 1. Assegurar-se que té plaça en l’EOI de destinació i presentar un document acreditatiu.
 2. Emplenar el formulari que veureu a continuació i adjuntar-hi els documents pertinents.

TRASLLAT D’EXPEDIENT / TRASLADO DE EXPEDIENTE

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS(Requerit)
Deixeu anar els fitxers aquí o
#Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
  Adreça Personal / Dirección Personal(Requerit)
  Adreça de l'EOI / Dirección de la EOI(Requerit)
  Deixeu anar els fitxers aquí o
  #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
   Barra diagonal MM Barra diagonal DD AAAA