.

Manteniment de dades presonals
Reclamació de qualificacions d’examens
Sol·licitud de canvi de grup
Sol·licitud de revisió de examen
Sol·licitud general
Justificant de falta d’assistència d’alumnat menor d’edat
Autorització menors d’edat
Autorització general
046 de taxes administratives 
Canvi torn oral Proves de Certificació
Sol·licitud necessitats educatives

En aquesta pàgina trobareu alguns del impresos més utilitzats per a gestions administratives a l’EOI el Maestrat.

Cliqueu sobre el nom de l’imprés per a imprimir-lo.

ATENCIÓ: Amb l’imprés 046 aquest imprés podeu anar a pagar al banc directament, sense haver de passar prèviament per l’escola. No obstant això, no oblide polsar ACCEPTAR en la part superior esquerra del formulari. De no fer-ho, no es generarà el codi de barres que li permetrà efectuar el pagament. Després d’efectuar el pagament sí que haureu de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l’imprés pagat. De moment podeu utilitzar aquest procediment de pagament per les següents gestions administratives:

  • CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DEL NIVELL BÀSIC – MCER A2 (LOE)
  • CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI – MCER B1 (LOE)
  • CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DEL NIVELL AVANÇAT – MCER B2 (LOE)
  • CERTIFICACIÓ D’APTITUD  DEL CICLE SUPERIOR
  • CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES
  • RENOVACIÓ DE CARNET
  • TRASLLAT D’EXPEDIENT
  • TAXES PROVA DE NIVELL
  • TAXES PROVA DE CERTIFICACIÓ