.

Per què es crea la Bústia?

La Bústia Suggeriments, Queixes i Felicitacions (SQiF) es crea amb l’objectiu d’establir un canal de comunicació amb la comunitat educativa i altres grups d’interès per tal de conèixer els seus suggeriments, queixes i felicitacions referides al funcionament de la nostra escola; la qual cosa ens permetrà identificar oportunitats de millora per a incrementar contínuament el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els serveis que els ofereix el nostre centre.

La Bústia Suggeriments, Queixes i Felicitacions és completament anònima i resulta d’aplicació a totes les unitats organitzatives de l’EOI el Maestrat, en relació amb instal·lacions, equipaments, serveis prestats i activitats desenvolupades adreçades a l’alumnat, i que puguen ser objecte de valoració de les persones usuàries com a suggeriments, queixes o felicitacions.

BÚSTIA SUGGERIMENTS, QUEIXES i FELICITACIONS / BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS y FELICITACIONES

(Opcional / opcional)