La plataforma AULES és un entorn virtual d’aprenentatge de la Generalitat Valenciana per als centres educatius. Quan accediu, voreu que tindreu accés a una aula virtual:

» Aula de classe: aula virtual que compartireu amb el vostre grup. El professorat la fa servir per penjar recursos docents i educatius que continuen i complementen les classes presencials. Per tal de poder accedir-hi, caldrà que el vostre professor o professora vos incloga en la seua aula virtual.

Com puc accedir a AULES?

Per poder accedir a la plataforma AULES necessitareu el nom d’usuari – que coincideix amb el vostre NIA–  i la contrasenya, que són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d’octubre de 2003 de nom Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003.

Com puc saber quin NIA tinc?

Recordeu que el vostre NIA apareix al resguard de matrícula que vau rebre al correu electrònic quan us vau matricular.