Es podrà sol·licitar l’expedició de Certificats i Títols una vegada aprovada la Prova de Certificació o el Curs i una vegada publicades les notes definitives.

L’alumne que ha realitzat algun curs o nivell pot sol·licitar en la secretaria de l’EOI:

– l’expedició d’un EXPEDIENT ACADÈMIC expedit pel centre (on està tot l’expedient) o

– l’expedició del TÍTOL o CERTIFICACIÓ DE NIVELL corresponent expedit per la Conselleria d’Educació en el cas del nivell B1, B2, C1y C2 (la certificació del nivell A2 és expedida per l’EOI).

ATENCIÓ:

El CERTIFICAT ACADÈMIC i el CERTIFICAT DE NIVELL A2 estaran tramitats en un termini de 15 dies. Si és possible, eviteu els períodes de matriculació (juliol i setembre) per a sol·licitar certificats o títols.

El TÍTOL del NIVELL B1, B2, C1 O C2 sol tardar de 18 mesos a 2 anys. Us avisarem quan es pugui arreplegar.