AJUDA’NS A CRÈIXER / AYÚDANOS A CRECER

T’agradaria cursar algun altre idioma, a part de l’anglès, francès i alemany, a l’EOI el Maestrat? Volem la teva opinió. ¿Te gustaría cursar algún otro idioma, aparte de inglés, francés y alemán, en la EOI el Maestrat? Queremos tu opinión.

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS(Requerit)
IDIOMA QUE M'AGRADARIA CURSAR / IDIOMA QUE ME GUSTARÍA CURSAR(Requerit)
POTS ACREDITAR EL TEU NIVELL? Revisa les titulacions reconegudes a https://portal.edu.gva.es/eoimaestrat/secretaria/titulacions-reconegudes-per-accedir-a-les-eois/ ¿PUEDES ACREDITAR TU NIVEL? Revisa las titulaciones reconocidas en https://portal.edu.gva.es/eoimaestrat/es/secretaria-es/titulacions-reconegudes-per-accedir-a-les-eois-es/(Requerit)