Test de classificació (Prova de nivell)

Si té coneixements de l’idioma però no pot acreditar-los amb cap certificat, hauria de fer un Test de classificació abans de realitzar el procés d’admissió.

Què és el test de classificació?

Es tracta d’una prova (escrita i/o oral) que avalua el nivell de coneixement del sol·licitant, de manera que puga accedir al curs i nivell que li correspon segons els seus coneixements de l’idioma. Permet l’accés a qualsevol curs de qualsevol nivell sense requisits previs. El resultat del test de classificació és vàlid per a qualsevol escola oficial d’idiomes de la Comunitat Valenciana durant un any acadèmic.

Quan i on es realitza el test de classificació?

Els Tests de classificació són presencials, en l’EOI de Llíria, tindran lloc al setembre i cal inscriure’s prèviament. Tota la informació sobre aquest tema es publicarà amb la deguda antelació en aquesta pàgina web.

PASSOS QUE CAL SEGUIR: 

Del ….. al …..de setembre 2024, pot matricular-se en la prova de nivell entregant la documentació (justificant de pagament i DNI ) directament en la secretaria del centre.

Com m’inscric? 

  • Pague la taxa per a la inscripció a la prova en l’enllaç. Descarregue i conserve l’imprés 046 de la taxa, emplenat juntament amb el resguard del pagament de la taxa en format PDF
  • Inscripció al test, documentació necessària:

resguard del pagament de la taxa 

imprés 046 de la taxa emplenat 

fotocòpia del DNI o NIE 

PAS 2: REALITZACIÓ DE LA PROVA: del …. al ….. de setembre 2024, en l`EOI de Llíria. Per a veure la convocatòria específica (idioma, data i hora), faça clic en l’idioma a baix.

ALEMANYANGLÉSESPANYOLFRANCÉSVALENCIÀ

Els resultats es publicaran en la web de l’EOI de Llíria abans de les 20.00 h del ……. de setembre 2024. 

PAS 3: FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA 

Sol·licitud de plaça per al curs 2024-2025 des del …….. setembre fins al …… de setembre – assistent telemàtic ACÍ. (pendent)

El test de classificació no garanteix plaça .

Es requereix una edat mínima:

  • 14 anys si no estàs estudiant aqueix idioma en l’ESO com primera llengua estrangera.
  • 14 anys si vols estudiar espanyol o valencià i portes menys de dos anys en el sistema escolar valencià.
  • Si no estàs en cap d’aqueixos dos supòsits, l’edat mínima és de 16 anys.

Si no eres de nacionalitat espanyola, es requereix també tindre NIE, o obtindre el NIE en un termini de 6 mesos des de la formalització de la matrícula.