L’EOI Llíria

C/ Alcalde Marcel·lí Garcia, s/n – 46160 Llíria
(edifici de l’Institut de Secundària Camp de Túria)

Apartat de correus 179

Telèfon: 96 271 83 75
E-mail: 46031313.info@edu.gva.es

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Llíria és un centre públic d’ensenyament d’idiomes destinat a joves i adults, depén de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Es regeix pel Decret 202/2009 del 6 de novembre (DOCV 6141 de 10.11.2009) i per la Llei 29/1981 del 24 de juny (BOE), així com pel Decret 155/2007, del 21 de setembre (DOGV de 24.09.2007), i l’Ordre del 14 de juliol de 2009 (DOCV de 31.07.2009), entre altres.

De l’EOI de Llíria depenen les Seccions de la Pobla de Vallbona i Bétera.

L’EOI de Llíria imparteix l’ensenyament dels idiomes: francés, anglés, alemany, espanyol com a llengua estrangera i valencià. Aquests estan dividits en nivells i els cursos estan adaptats als nivells del Marc europeu comú de referència:

  1. Nivell Bàsic: Nivell A2
  2. Nivell Intermedi: Nivell B1
  3. Nivell Intermedi alt: Nivell B2
  4. Nivell Avançat : C1 i C2
  • Els cursos tenen una duració de 120 hores, comencen a principis d’octubre i acaben a la fi de maig.
  • Els exàmens finals dels primers cursos de cada nivell tinen lloc cap a finals de maig. La convocatòria extraordinària es realitza a la fi del mes de juny.
  • Les Proves de Certificació per als segons cursos així com per a l’alumnat lliure comencen a la fi de maig i acaben a la fi de juny. La convocatòria extraordinària es realitza generalment a principis del mes de setembre.
  • La Conselleria d’Educació fixa el calendari escolar i el Consell Escolar Municipal fixa els dies no lectius de caràcter local.
  • ACÍ pots veure unes quantes fotos de la seu principal de Llíria i de les seues Seccions a Bétera i Sa Pobla de vallbona.