Requisits de matrícula

Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d’idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l’any en què es comencen els estudis.

Poden accedir a aqueixos ensenyaments per primera vegada els majors de catorze anys l’any natural en què es matriculen per a estudiar una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l’Educació Secundària Obligatòria.

Requisits acadèmics Descarregar pdf adjunt

Requisitos-Academicos-2022_23-Castellano