Impresos

Els tràmits s’haran en la finestreta de la Secretaria de l’EOI Llíria, en la seu principal de Llíria. Els horaris d’atenció apareixen publicats en la pàgina web i poden patir restriccions durant els períodes de matrícula.

Qualsevol tràmit pot ser efectuat per una altra persona si porta una autorització escrita i una fotocòpia del DNI/passaport de la persona interessada.

INSTÀNCIA GENERAL 

SOL·LICITUD DE TRASLLAT D’EXPEDIENT

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA I CERTIFICAT DE SUPERACIÓ D’UN NIVELL

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA A la MATRÍCULA 

  1. Imprés de sol·licitud