Reclamacions

Reclamació sobre les qualificacions finals de les proves de certificació convocatòria extraordinària curs 2022-23

S’atendran sol·licituds de reclamació de qualificacions segons el que es disposa en l’Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.

Presenta aquest imprés emplenat i signat així com la documentació justificativa de la reclamació en la secretaria de l’EOI.

Termini: segons calendari