Consell escolar

El pròxim 23 de novembre se celebraran les eleccions corresponents a la renovació parcial del Consell Escolar.


Recordeu que per a poder votar heu de figurar inscrits en el CENS de representants legals de l’alumnat exposat en el tauler d’anuncis de l’escola, el qual podeu reclamar en cas d’error o que no figureu en este, comunicant-ho a Secretaria per a corregir-ho.


Si desitgeu presentar la *CANTIDATURA, haureu d’emplenar la sol·licitud que podeu recollir en direcció.
El termini de presentació de les mateixes serà fins al 7 de novembre acompanyada de DNI o NIE.

PODREU VEURE LES CANDIDATES I ELS CANDIDATS ALS CARTELLS PENJATS AL HALL DEL CENTRE.


El vot serà directe, secret i no delegable. Els electors acreditaran la seua identitat mitjançant DNI, NIE, passaport…
Es podrà votar per correu. Els sobres es remetran a la mesa electoral per correu o depositats en Secretaria, signats en la solapa i amb una fotocòpia del DNI o NIE i un altre sobre amb el vot emés en el seu interior des del 16 de novembre fins a les 20:30 hores del dia 22 de novembre.


L’horari de la votació presencial el dia 23 de novembre serà de 16.00 a 20.00 en la mesa electoral situada en l’entrada del centre.

Presentació i admissió de candidatures: del 19 d’octubre al 7 de novembre.
Publicació de la llista provisional de candidats: el 8 de novembre, reclamacions a esta llista fins al 10 de novembre.
Publicació de la llista definitiva: 14 de novembre.

ELECCIONS: 23 de novembre
Proclamació de candidats el dia 30 de novembre.
Sessió constitutiva del renovat consell escolar el dia 14 de desembre.
US ANIMEM A PRESENTAR-VOS I PARTICIPAR EN ESTE PROCÉS

Composició del Consell Escolar : 

– Virginie Puces (presidenta)
Ludivine Conseil/Joanne Port: Direccions d’estudis
– Javier García: Secretari
– Vicente Lis: Representant de l’Ajuntament
– Grego Lechuga: PAS

SECTOR PROFESSORAT

– Josep Ramón Llopis
– Carme Laguarda

SECTOR ALUMNAT (per a posar-te en contacte amb ells/as, envia un correu a 46031313.secretaria@edu.gva.es)

– Óscar Pérez
– Rosa García

  • Funcions del Consell Escolar
  • Sessions ordinàries del C.E. Pròxima sessió: 14 de desembre de 2023
  • A més de les sessions ordinàries, i sempre a petició dels seus membres, el Consell Escolar es podrà reunir en sessions extraordinàries.