Professorat absent


Atenció: Aquesta secció s’actualitza diàriament, per la qual cosa la informació continguda en la mateixa és correcta amb caràcter general.

IDIOMAGRUPHORARISEDE/SECCIÓAULADATA INICI DE
L’ABSÈNCIA
DATA DE REINCOPORACIÓ