Professorat absent


Atenció: Aquesta secció s’actualitza diàriament, per la qual cosa la informació continguda en la mateixa és correcta amb caràcter general.

IDIOMAGRUPHORARISEDE/SECCIÓAULADATA INICI DE
L’ABSÈNCIA
DATA DE REINCOPORACIÓ
ALEMANY1A217:00
LX
LLÍRIA1317/0324/04
ALEMANY1A219:10
LX
LLÍRIA1317/0324/04
ALEMANY 2A217:00
MJ
LLÍRIA1318/0325/04
ALEMANY2A219:10
MJ
LLÍRIA1318/0325/04