Adaptacions

Adaptacions per a alumnat amb necessitats especials

En realitzar la inscripció en la prova s’ha de fer constar si és necessària alguna adaptació, i s’ha d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat oficial, expedit per l’òrgan competent de benestar social, que justifique el motiu i tipus de l’adaptació. Si es realitza la inscripció en més d’un idioma cal justificar l’adaptació per a cadascun d’ells.

L’alumnat matriculat aquest curs que ja tinga concedida una adaptació no ha de tornar a sol·licitar-la.

El 5 d’abril es podrà consultar en la secretaria de l’EOI si s’ha concedit l’adaptació.