Cursos curriculars

Cursos ordinaris: són cursos de caràcter anual de 120 hores de duració. L’alumnat oficial acudeix a classes presencials dues vegades per setmana des de finals de setembre/principis d’octubre fins a finals de maig. Les classes tenen lloc en dies alterns: dilluns i dimecres o dimarts i dijous. 

Cursos intensius: estan dissenyats per a obtindre el nivell A2, B1 o B2 en un sol any. Per a això, l’ensenyament es divideix en dos cursos de caràcter quadrimestral de 120 hores de duració cadascun (en total, 240 hores).

L’alumnat oficial acudeix a classes presencials dues vegades per setmana en sessions de 220 minuts de duració cadascuna. El primer període, corresponent als nivells 1A2, 1B1 o 1B2, té lloc de finals de setembre fins a finals de gener. El segon període, corresponent als nivells 2A2, 2B1 i 2B2, té lloc de febrer fins a finals de maig. 

Calendari de classes 

Fixat per la Conselleria d’Educació. 
(Els Ajuntament de Llíria,Bétera i sa Pobla estableixen les festes locals) 

Requisits d’edat 

Per a anglés (si ho has estudiat durant l’ESO com primer idioma): complir 16 anys abans del 31 de desembre de l’any de la matrícula. 

Per als altres idiomes: per a poder matricular-te hauràs de complir 14 anys abans del 31 de desembre de l’any de la matrícula, sempre que no estigues estudiant aqueix idioma en l’ESO com primer idioma. 

Requisits acadèmics

Aquests cursos requereixen d’un determinat nivell de llengua per al seu aprofitament que haurà d’acreditar-se mitjançant expedient acadèmic d’una EOI o acreditació d’un títol d’entitat externa. 

Accés 

Sol·licitud de preinscripció a través d’un assistent telemàtic de la Conselleria d’Educació (juny/setembre) o mitjançant prova de nivell

Títols 

Titulacions del MECR (Marc europeu comú de referència per a les Llengües) que es poden obtindre en finalitzar cadascun dels nivells: 

En alemany 

  • Nivell A2 
  • Nivell B1 
  • Nivell B2 

En espanyol per a estrangers 

  • Nivell A2 

En francés, anglés i valencià 

  • Nivell A2 
  • Nivell B1 
  • Nivell B2 
  • Nivell C1