Cursos formatius

Cursos complementaris:  

Ensenyament 

 Són cursos anuals o quadrimestrals enfocats principalment al treball de la destresa oral, grups d’iniciació, perfeccionament o preparació de les proves de certificació. Podran tindre una duració de 30 o 60 hores anuals, distribuïdes en una o dues sessions setmanals. 

Calendari de classes 

Fixat per la Conselleria d’Educació (Els Ajuntaments de Llíria, Bétera i sa Pobla estableixen les festes locals) 

Requisits 

Alguns d’aquests cursos requereixen un determinat nivell de llengua per al seu aprofitament, es podrà acreditar mitjançant expedient acadèmic d’una EOI o acreditació externa) 

Accés 

Matrícula en l’EOI sense necessitat de fer la preinscripció. 

Avaluació 

Són cursos presencials en els quals es proporcionarà a l’alumnat un certificat d’aprofitament si es compleix l’assistència mínima i la seua participació és adequada.