Equivalències

A quin nivell correspon matricular-se amb el nou currículum
Alemany – Espanyol – Francés – Anglés – Italià – Valencià

Alemany, Francés, Anglés

ESTUDIS CURSATS EN EOIMatriculació en:
Apte de 1r Cicle elemental2A2
Apte de 2n Cicle elemental1B1
Apte de 3r Cicle elemental1B2
Apte de 1r Cicle superior2B2
Apte de 2n Cicle superior1C1
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Italià

ESTUDIS CURSATS EN EOIMatriculació en:
Apte de 1r Cicle elemental2A2
Apte de 2n Cicle elementalB1
Apte de 2A2 o 1B1B1
No apte de 1B1 o 2B1B1
Apte de 3r Cicle elemental1B2
Apte de 1r Cicle superior2B2
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Espanyol

ESTUDIS CURSATS EN EOIMatriculació en:
Apte de 1r Cicle elemental2A2
Apte de 2n Cicle elementalB1
Apte de 2A2 o 1B1B1
No apte de 1B1 o 2B1B1
Apte de 3r Cicle elementalB2
Apte de 2B1 o 1B2B2
No apte de 1B2 o 2B2B2
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Valencià

ESTUDIS CURSATS EN EOIMatriculació en:
Apte de 1r Cicle elemental o 1A2A2
No apte de 1A2 o 2A2A2
Apte de 2n Cicle elementalB1
Apte de 2A2 o 1B1B1
No apte de 1B1 o 2B1B1
Apte de 3r Cicle elementalB2
Apte de 2B1 o 1B2B2
No apte de 1B2 o 2B2B2
Apte de 1r Cicle superiorC1
Apte de 2n Cicle superiorC1
No apte de C1   C1
Apte de 2B2C1
Apte de C11C2
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.