Pèrdua d’escolaritat

Llistat provisional de pèrdua d’escolaritatPeríode per a justificar les faltes al professorLlistat definitiu
Grups Intensius 2Del 10 al 17 d’abril de 2024Pèrdua d’escolaritat grups intensius 2
Grups regularsDel 25 de març al 17 d’abril de 2024Pèrdua d’escolaritat grups regulars
Pèrdua d’escolaritat grups intensiusDel 18 de desembre al 16 de gener de 2024Pèrdua d’escolaritat grups intensius

*Les dates dels cursos intensius seran facilitades per la professora.

MOLT IMPORTANT!! És responsabilitat de TOT L’ALUMNAT  comprovar que no hi ha cap error en el llistat provisional de pèrdua d’escolaritat.

L’alumnat oficial presencial té l’obligació d’assistir a classe, i el professorat de controlar-ne l’assistència des del primer dia de classe fins al final de curs. Si un alumne sobrepassa el nombre de faltes d’assistència no justificades (9 sessions segons les instruccions de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme), se li penalitzarà amb la pèrdua d’escolaritat, la qual cosa vol dir que no es beneficiarà de l’avaluació contínua ni de l’assistència a classe, encara que no perdrà el seu dret a l’examen final ordinari i extraordinari.

Serà responsabilitat de l’alumnat entregar al seu docent els justificants de faltes quan es reincorpore a classe. Aquestes faltes hauran de ser per raons de malaltia, motius laborals, canvi de domicili, etc., i seran sotmeses al professor per a la seua consideració. Els justificants seran oficials i en ells hauran de constar les dates i horaris de les activitats o circumstàncies que van impedir a l’alumne assistir a classe.

Després de la publicació provisional de pèrdua d’escolaritat, l’alumne disposarà de 10 dies per a justificar les seues faltes al professor. Si aquest considera que l’alumne ha justificat degudament les seues absències, signarà l’imprés corresponent que l’alumne haurà d’entregar en secretaria. Una vegada siga publicada la llista definitiva, no es podrà esmenar cap error.