Canvis de grup

Aquella persona que no puga assistir a l’horari en el qual s’ha matriculat, pot sol·licitar un canvi de grup. Els canvis poden ser tant dins de l’EOI de Benidorm com entre la secció de Calp i la seu principal. Una vegada fet el canvi, no es podrà tornar al grup inicial.

Per a sol·licitar el canvi de grup, A PARTIR DEL 5 D’OCTUBRE DE 2023, cal completar el formulari indicant nom i cognoms, idioma, nivell, horari en el qual està, horari que sol·licita (segons l’oferta existent per a cada idioma i nivell). El canvi de grup només es realitzarà si queden places vacants, per la qual cosa l’alumne haurà d’esperar confirmació per part del centre per a incorporar-se definitivament al seu nou grup.

FORMULARI PER A EL CANVI DE GRUP