Convocatòria cursos intensius

EXÀMENS FINALS GRUPS INTENSIUS ESPAÑOL PER A ESTRANGERS

GENER 2024

EXAMENES-FINALES-INTENSIVOS-2

Segons Ordre 32/2011 de 20 de desembre de 2011, el termini per a la presentació de reclamacions escrites serà de 3 dies hàbils a computar des de l’endemà de la publicació oficial de la nota.