Test de classificació

L’alumnat que tinga coneixements previs d’un idioma però que no tinga cap titulació reconeguda per Conselleria (accessos directes) podrà accedir a qualsevol curs dels diferents nivells previstos en la normativa vigent en matèria curricular d’estos ensenyaments, a través de la realització d’un test de classificació, que determinarà la competència comunicativa de la persona candidata i identificarà el curs i nivell de llengua al qual pot accedir. En la secció corresponent de cada departament es troba informació sobre el format d’esta prova. 

L’EOI convocarà cada curs almenys un test de classificació per a tots els idiomes abans del procés d’admissió. El resultat del test de classificació tindrà validesa en qualsevol escola oficial d’idiomes valenciana per al procés d’admissió d’eixe mateix any. No obstant això, la realització d’un test de classificació no garantix una plaça escolar al sol·licitant.

Del 14 al 19 de juny de 2024

ATENCIÓ! Per a poder realitzar el test de classificació, caldrà pagar una taxa de 12,23€ (seleccionar prova de nivell) i emplenar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ adjuntant la taxa i el pagament.

Accés al formulari

ALEMANYESPANYOLFRANCÉSANGLÉSITALIÀVALENCIÀ
20 de juny
17.00
Al setembre, si queden vacants 20 de juny
16.00
26 de juny
16.00
21 de juny
9.30
26 de juny
17.00
RESULTATS ALRESULTATS ÉSRESULTATS FRRESULTATS INRESULTATS ITRESULTATS VAL
  • Tindre setze anys o complir-los l’any natural en què es comencen els estudis.
  • Tindre catorze anys o més complits l’any natural en el qual es matricula per a estudiar una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera cursada en l’ensenyament obligatori.
  • En cas de ser estranger, només es pot matricular d’un idioma diferent de l’oficial del país en el qual va realitzar els seus estudis obligatoris.
  • Tenir residència legal en Espanya.