Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan propi de participació en el govern del centre dels diferents sectors de la comunitat educativa. (DECRET 90/1986, de 8 de juliol).

L’alumnat de l’Escola Oficial d’Idiomes té sis representants en este Consell, als quals podeu fer-los arribar els vostres suggeriments i propostes a través de la bústia verda que es troba al costat de consergeria o enviant un email a consejoescolareoibenidorm@gmail.com

Els representants de l’alumnat en el Consell Escolar tras les eleccions de novembre de 2023 són els següents:

 1. Alonso Delgado, María Nieves (alemany, francés i anglés)
 2. Gómez González, María Paloma (francés i italià)
 3. Kurdakov, Vasily (espanyol)
 4. Martínez Bueno, Juan Miguel (anglés)
 5. Pinos Molina, Luis Miguel (francés i anglés)
 6. Vasileva, Olga (espanyol i anglés)
El pròxim 23 de novembre són les eleccions a Consell Escolar. Este òrgan de govern, compost per professors i alumnes, i altres representants de la comunitat educativa, s’encarrega de representar a la resta de companys per a informar, proposar i opinar sobre els assumptes més importants i rellevants del centre i així afavorir la millora de la qualitat educativa. Donada la seua importància, és necessari que participe el major nombre de persones. Així doncs, adjuntem un calendari del procés electoral per a facilitar la vostra participació.

SI REALMENT T’IMPORTA L’EDUCACIÓ DE QUALITAT…

MOU-TE!

ACTUA!

PARTICIPA!

Es poden consultar les candidatures en el següent enllaç: ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR – 23 de novembre de 2023 (padlet.com)

Amb la finalitat de facilitar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en el procés electoral, la Junta electoral ha establit els següents modes de votació:

DE MANERA PRESENCIAL: En la taula que a tal fi es disposarà a l’escola, el dia 23 de novembre en el següent horari:

 • De 10.45 a 11.45 h
 • De 13 h a 14 h
 • De 16 h a 17 h
 • De 18.15 a 19.15 h

No es podrà votar sense document d’identitat.

– DE FORMA NO PRESENCIAL:

 1. Sol·licitar en la consergeria del centre una papereta de vot.
 2. Marcar fins a dos candidats dels quals apareixen en la papereta.
 3. Introduir la papereta en un sobre tancat.
 4. Introduir este sobre tancat en un sobre exterior juntament amb la fotocòpia del DNI i la signatura manuscrita.
 5. Fer-nos arribar el sobre:
  1. Presencialment en secretaria com tard el 22 de novembre de 9h a 20h
  2. Encarregar a una persona de confiança per a entregar el sobre el dia de la votació
  3. Per correu postal certificat dirigit a: Mesa Electoral per a les eleccions al Consell Escolar de l’EOI Benidorm 2023, Carrer de la Nau Llondro, 3, 03503 Benidorm

No s’admetran vots per correu electrònic ni vots fora de termini.

13 D’OCTUBRESortege junta electoral
18 D’OCTUBREPublicació dels censos en secretaria
DEL 24 AL 7 DE NOVEMBREPresentació de candidatures
8 DE NOVEMBREPublicació de candidats
9  I 10 DE NOVEMBREReclamació a la llista provisional de candidats
14 DE NOVEMBREResolució reclamacions i publicació llistat definitiu de candidatures
15 A 21 DE NOVEMBRECampanya electoral
16 DE NOVEMBREPaperetes per al vot no presencial
22 DE NOVEMBREJornada de reflexió
23 DE NOVEMBREEleccions a consell escolar