Oferta formativa complementària

Cursos formatius 2023 – 2024

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
AMB CITA PRÈVIA

TAXA60 hores: 45,86 euros
30 hores: 22,93 euros
COMENCE CLASSES:25 de setembre

Español per a estrangers

NivellDiesHora
Curs d’iniciació a l’idioma (30h, 1r quadrimestre)MJ13.15
Curs d’iniciació a l’idioma (30h) L 13.15
Curs d’iniciació a l’idioma (30h) X16.00
Curs de reforç Nivell B1 (60h)MJ 13.15
Curs de reforç Nivell B2 (60h) MJ 13.15

Francés

NivellDiesHora
Pràctica d’expressió oral Nivell A2 (60h)LX15.00
Pràctica d’expressió oral Nivell B1 (30h)M16.00

Anglés

NivellDiesHora
Curs de reforç de Nivell A2 (60h) LX13.15
Pràctica d’expressió i comprensió oral Nivell A2 (60h)LX16.00
Pràctica d’expressió oral Nivell B1 (60h)MJ 18.00
Preparació a la prova de Certificació Nivell B2 (60h)MJ 16.00
Preparació a la prova de Certificació Nivell C1 (60h) MJ 13.15
Preparació a la prova de Certificació Nivell C1 (60h) LX 16.00

L: dilluns   M: dimarts   X: dimecres   J: dijous