ePEL

Portfoli Europeu de les Llengües

L’ePEL, la versió en línia del Portfolio Europeu de les Llengües, és una eina que el Consell d’Europa posa a la disposició de tots els ciutadans per a ajudar-los en l’aprenentatge d’idiomes.

En aquesta aplicació cada usuari pot registrar els seus avanços en el procés d’aprenentatge, usant com a referència els nivells del Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

És un complement al procés d’aprenentatge, no sols per als cursos, exàmens o diplomes superats o obtinguts. Donar-se d’alta en l’aplicació és molt senzill, i una vegada dins cada usuari pot decidir de quants idiomes vol realitzar el seguiment, quins documents aportar, i com configurar un currículum lingüísitico i un “passaport” lingüístic que complemente el seu currículum educatiu i professional.

Aquest document pot ser especialment interessant per als qui comencen a estudiar un idioma, en permetre’ls valorar els avanços reeixits en termes de” saber fer diferents coses” en aqueix nou idioma, no sols de “aprovar exàmens”. Al mateix temps, l’usuari pot localitzar quines àrees o destreses (escrites o orals) necessita reforçar.

En els següents enllaços poden descarregar-se en format pdf els descriptors de cada nivell que es troben en l’aplicació de l’ePEL. L’EOI Benidorm recomana el seu ús a tot l’alumnat com a forma d’autoavaluació:

ACCÉS Al PORTAL ePEL EN LA PÀGINA WEB DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ