Cursos per al professorat

Sol·licitud cursos presencials per a professors PIALP curs 2024-2025

FRANCÉS – ANGLÉS – VALENCIà

Accions formatives del Pla Integral d’Aprenentatge de Llengües per al Professorat

Qui ha de fer la sol·licitud en OVIDOC?

  • Tots els docents en actiu dels cossos d’Infantil, Primària, Secundària, Formació de Persones Adultes en centres dependents de la GVA, ensenyaments de règim especial i Formació Professional, encara que siguen antics participants del PIALP, han de realitzar una sol·licitud prèvia a la participació en el procés d’admissió a través d’OVIDOC.

ATENCIÓ: l’alumnat PIALP haurà de seguir a continuació el procés d’admissió general en data.

Quins idiomes i nivells?

Places disponibles de francés, anglés i valencià a les escoles oficials d’idiomes dels nivells A2 a C1.

Quan i on?

Sol·licitud telemàtica mitjançant la plataforma https://ovidoc.edu.gva.es/ des de les 12.00 hores del 27 de maig fins a les 23.59 del 31 de maig de 2024.

En el cas de voler sol·licitar cursos de més d’un idioma, s’haurà de realitzar un tràmit per a cada llengua en OVIDOC.

Després del tràmit, caldrà descarregar el justificant de sol·licitud per a presentar-lo en el moment de formalitzar la matrícula.

Requisits

Serà necessari estar en actiu, estar donat d’alta en Ítaca i comprovar que totes les dades són correctes (molt important verificar l’email).

Admissió i formalització de la matrícula

Els sol·licitants del PIALP podran consultar el llistat d’admesos a partir del 12 de juny i, en cas afirmatiu, hauran de sol·licitar grup i horari mitjançant l’assistent telemàtic en el procés d’admissió  general del 17 de juny al 2 de juliol de 2024. MÉS INFORMACIÓ

Més informació en la pàgina web de Conselleria.