Trasllats

L’alumnat que vaja a continuar els seus estudis en una altra Escola Oficial d’Idiomes, haurà de sol·licitar una certificació acadèmica per a poder matricular-se en l’altra EOI, i l’escola de destí reclamarà el trasllat d’expedient a l’EOI d’origen. En el cas de voler cambiar d’escola durant el curs, haurà de demanar un trasllat de matrícula viva.

Una vegada emplenat, caldrà enviar la sol·licitud junt amb la reserva de plaça de l’altra EOI al 03016161@edu.gva.es perquè es puga tramitar.