Títols

IMPORTANT! NO ES POT DEMANAR EL TÍTOL NI FER EL PAGAMENT ABANS DE LA PUBLICACIÓ DEFINITIVA DE LES NOTES

IMPORTANT! NO ES TRAMITARAN SOL·LICITUDS DE TÍTOLS EN PERÍODE DE MATRÍCULA. ES CONTESTARAN LES SOL·LICITUDS PER EMAIL UNA VEGADA REVISADA LA SOL·LICITUD

INSTRUCCIONS PER A la SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT DE NIVELL (TÍTOL)

1. Emplenar totes les dades requerides en la instància amb lletra clara, conforme a les dades que consten en el DNI o documents d’identificació:

https://portal.edu.gva.es/eoibenidorm/wp-content/uploads/sites/308/2023/07/Solicitud-titulo-VAL.pdf

2. Emplenar i descarregar l’imprés de taxes que trobaran en la següent adreça:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admeoi

(Per al certificat del cicle elemental, cal seleccionar la mateixa taxa que per al certificat de Nivell B1)

3. Abonar l’import de la taxa en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, en caixer automàtic o telemàticament a través de la mateixa web en la qual es genera la taxa.

4. Enviar tota la documentació en format PDF a la secretaria de l’EOI de Benidorm mitjaçant el següent formulari.

DOCUMENTACIÓ EN FORMAT PDF:

  • Instància degudament emplenada (clic ací)
  • Document d’identitat (DNI, permís de residència, etc.)
  • Taxa 046 (amb codi de barres): còpia per a l’administració
  • Justificant de pagament (si no consta en l’imprés de taxa)

(En cas de bonificació o exempció de taxes, haurà d’aportar el Títol de Família Nombrosa o Monoparental en vigor, o certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33%, o justificant oficial de la condició de víctima de violència de gènere o actes terroristes)

SOLICITUD CERTIFICADO DE NIVEL (TÍTULO)

Nombre(Requerit)
Email(Requerit)
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Suba la instancia cumplimentada, firmada y escaneada. Atención: rellene sus datos CORRECTAMENTE, ya que esta instancia será firmada como depósito de título provisional / supletorio hasta el envío del definitivo. CLICK AQUÍ para descargarla. O en el enlace: https://portal.edu.gva.es/eoibenidorm/wp-content/uploads/sites/308/2023/07/Solicitud-titulo-ES.pdf
Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Suba su documento de identidad LEGIBLE.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Puede acceder haciendo CLICK AQUÍ para generarla y descargarla. O en el enlace: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMEOI
Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
(En caso de bonificación o exención de tasas, deberá aportar el Título de Familia Numerosa o Monoparental en vigor, o certificado oficial de discapacidad igual o superior al 33%, o justificante oficial de la condición de víctima de violencia de género o actos terroristas)
Los documentos tienen que estar en PDF y pesar como mucho 30MB. De lo contrario puede que no llegue su solicitud. Compruebe en su email que le ha llegado la notificación de que hemos recibido la documentación.

DEPÒSIT DE TÍTOL

Després de la recepció de la documentació per part de la secretaria del centre, s’enviarà el depòsit de títol signat digitalment a la persona interessada a través del correu electrònic en uns dies (excepte durant els períodes de matrícula ).  Aquest document (adjuntant la taxa i el justificant de pagament) li servirà per a acreditar el nivell fins que tinga el títol definitiu.

LLIURAMENT DELS CERTIFICATS

Certificats de Nivell A2 i Cicle Elemental:

El centre citarà als sol·licitants mitjançant correu electrònic o per telèfon.

Certificats de Nivell B1, B2, C1, C2 i Cicle Superior:

La secretaria del centre comunicarà la disponibilitat dels certificats als sol·licitants mitjançant SMS, per la qual cosa és imprescindible que el telèfon estiga actualitzat.