Certificació acadèmica

La certificació acadèmica és un certificat on consten tots els estudis realitzats a l’escola oficial d’idiomes i els resultats corresponents. Només es pot demanar després de la publicació definitiva de notes.

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

  1. Emplenar totes les dades requerides en la instància amb lletra clara, conforme a les dades que consten en el DNI o documents d’identificació: INSTÀNCIA
  2. Enviar el DNI i la instància en format PDF a la secretaria de l’EOI de Benidorm mitjaçant el següent formulari.

DOCUMENTACIÓ EN FORMAT PDF

  • Instància degudament emplenada
  • Document d’identitat (DNI, permís de residència, etc.)

SOLICITUD CERTIFICADO ACADÉMICO

Nombre(Requerit)
Email(Requerit)
Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Suba su documento de identidad LEGIBLE.
Tipus d'arxius acceptats: pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
Suba la instancia cumplimentada, firmada y escaneada. CLICK AQUÍ para descargarla. O en el enlace: https://portal.edu.gva.es/03016161/wp-content/uploads/sites/308/2023/01/SOL-CERTIF-ACADEMICA-1P.pdf

LLIURAMENT DE LA CERTIFICACIÓ

Després de la recepció de la documentació per part de la secretaria del centre, s’enviarà la certificació signada digitalment a la persona interessada a través del correu electrònic en un termini d’entre dos dies i una setmana. Aquest termini es podrà veure afectat en època de matrícula.