Convocatòria extraordinària

Curs 2022-2023 EOI Benidorm i secció Calpe

  • L’alumnat que tinga suspesa la mediació, haurà de presentar-se a la prova de mediació escrita i oral.
  • Els resultats provisionals estaran disponibles durant la revisió el 29 de juny. Fins a la publicació definitiva, l’alumnat només podrà veure les notes per destreses a web família.
  • Els resultats definitius estaran disponibles a WebFamilia a partir del 04/07/2023. A partir d’aquesta data, l’alumnat podrà veure la nota global.
  • No es poden demanar certificacions ni títols abans de la publicació dels resultats defInitius.
  • La sol·licitud de plaça per al curs 2023-24 es realitzarà des del 19/06/2023 fins al 03/07/2023. Més informació