Matriculació CURS 2024-2025

CARTELL ADMISSIÓ

PROCÉS ADMISSIÓ CURS 2024-2025

DIMECRES 24 D'ABRIL DE 2024

PUBLICACIÓ DECRET ADMISSIÓ CURS 2024-2025
? Es publica el Decret DECRET 48/2024, de 23 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial, a la Comunitat Valenciana
DECRET ADMISSIÓ CURS 2024-2025
WEB CONSELLERIA PROCÉS ADMISSIÓ CURS 24-25

DIJOUS 25 D'ABRIL DE 2024

CORRECCIÓ ERRADES PUNTUACIÓ DECRET ADMISSIÓ CURS 2024-2025
? Es publica una correcció d'errades del Decret DECRET 48/2024, de 23 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial, a la Comunitat Valenciana
CORRECCIÓ ERRADES DECRET ADMISSIÓ CURS 2024-2025

DIVENDRES 26 D'ABRIL DE 2024

RESOLUCIÓ CALENDARI I INSTRUCCIONS ADMISSIÓ CURS 2024-2025
? Es publica una RESOLUCIÓ del director general de Centres Docents, per la qual s'establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d'Educació Especial, per al curs 2024-2025.
RESOLUCIÓ CALENDARI I INSTRUCCIONS ADMISSIÓ CURS 2024-2025

DIMARTS 30 D'ABRIL DE 2024

ELECCIÓ PUNT EXTRAORDINARI DE CENTRE PER CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA
? El Consell Escolar del Centre en la sessió realitzada el dilluns 29 d'abril, va decidir que el punt extraordinari que donarà el centre en el procès d'admissió serà ELEGIR EL NOSTRE CENTRE EN 1ª OPCIÓ. Per tant, aquells/es que en la sol·licitud d'admissió posen al nostre centre en 1ª opció tindran 1 punt més en el procès d'admissió.
LLISTAT CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA CENTRES VALÈNCIA.pdf

DIMARTS 14 DE MAIG DE 2024

RESULTAT SORTEIG PROCÉS ADMISSIÓ EN CAS D'EMPAT
? Hui s'ha realitzat el sorteig de les lletres per al procés d'admissió en cas d'empat en les puntuacions. Les lletres són les següents:              PRIMER COGNOM: A P       SEGON COGNOM: P O
ACTA SORTEIG LLETRA DESEMPAT PROCÈS ADMISSIÓ.pdf

RESOLUCIÓ SORTEIG LLETRES DESEMPAT

PRESENTACIÓ PORTES OBERTES ADMISSIÓ CURS 24-25

REUNIÓ 3 ANYS 24-25
PORTES OBERTES 24-25