Serveis del centre

Escola matinera

Menjador escolar

Activitats extraescolars

Orientació psicopedagògica