Projectes educatius del centre

PROJECTE ANUAL DE CENTRE CURS 2022-2023

"DESCOBRIM AMB PIPPI EL VALOR DE L'ESCOLA"

Al CEIP Sant Joan de Ribera expandim el nostre aprenentatge a través de diversos projectes  transversals per a construir l'escola del futur que el nostre alumnat necessita.

És evident que l’escola necessita actualitzar-se per adaptar-se als grans canvis socials del moment. Aquest canvi cada vegada es veu més clar, però per fer-lo bé cal parar, reflexionar i pensar quins passos cal seguir. Necessitem replantejar l’educació actual i redissenyar una escola molt diferent de la que tenim actualment. No n’hi ha prou en treure els llibres de text de les nostres aules si es segueix treballant de la  mateixa manera. Cal canviar la metodologia de base, cal capgirar tot el sistema educatiu tal com el concebem fins ara.

Aquest canvi no es farà d’un dia per l’altre, però és necessari que tots hi reflexionem i actuem per tal que puguem crear l’escola del segle XXI. I aquest és el camí que estem seguint en la nostra escola on cada any seguim millorant i introduint canvis per a que el nostre alumnat vaja pel camí correcte i desenvolupe totes les seues capacitats.

Ací podeu veure les 20 idees clau per a l'escola del segle XXI:

 1. L’infant és el protagonista i regula el seu propi procés d’aprenentatge.
 2. Que els infants elegisquen què volen aprendre en lloc de que ho faça el professorat (aprendre ha de ser un procés voluntari).
 3. Potenciar alumnes actius, creatius i reflexius en lloc de limitar-los a escoltar i obeir. Els alumnes aprenen fent, no escoltant.
 4. Concebre l’alumne/a de manera global, amb les seues emocions i sentiments, en lloc de concebre només l’alumne/a a nivell acadèmic.
 5. Canviar el rol del mestre. Que exercisca de guia i acompanyant de l’alumne/a en els seu procés d’aprenentatge en lloc de ser un simple transmissor d’informació.
 6. Que siguen els infants els que marquen el ritme de treball en lloc d’homogeneïtzar tots els alumnes d’un grup.
 7. Basar l’aprenentatge en el treball col·laboratiu en lloc del treball individual. És molt més enriquidor.
 8. Tenir alumnes motivats i implicats en l’aprenentatge en lloc d’alumnes desmotivats. La motivació és el motor de l’educació.
 9. Potenciar l’ús de les Tic. Cal integrar les noves tecnologies de forma natural en el procés d’aprenentatge.
 10. Flexibilitzar els horaris en lloc de seqüenciar l’horari en sessions.
 11. Treballar de manera interdisciplinar (que tots els aprenentatges es relacionen) en lloc de seqüenciar els aprenentatges en assignatures.
 12. Tenir mestres engrescats, motivats i amb moltes ganes de gaudir de l’aprenentatge en lloc de mestres desanimats i pessimistes.
 13. Utilitzar l’avaluació per construir (avaluació continuada) en lloc d’avaluar únicament per tenir unes qualificacions.
 14. Lluitar per tenir un bon hàbit lector en tot el sistema educatiu en lloc de considerar la lectura com un problema. L’hàbit lector està estretament relacionat amb els resultats acadèmics.
 15. Aprendre ha de ser divertit en lloc d’un procés monòton i avorrit.
 16. Potenciar aules actives i participatives (els alumnes de manera col·laborativa resolen els problemes i treballen autònomament ) en lloc d’impartir classes magistrals (el mestra imparteix coneixement i l’alumne el rep).
 17. Treballar conjuntament escola- família en lloc de tancar l’escola a les famílies. Les famílies són els nostres aliats.
 18. Potenciar l’adquisició de coneixements a través de l’experimentació i la descoberta en lloc de limitar-nos a transmetre els coneixements.
 19. Basar l’aprenentatge en el descobriment conjunt (alumnes-mestres) observant, experimentant, provant… en lloc de fer-ho només en els llibres de text.
 20. Potenciar que voluntàriament els alumnes vulguen fer recerca i buscar informació en lloc d’avorrir-los diàriament amb deures mecànics i repetitius.