Ensenyaments

Entrades per cursos o especialitats

Totes les entrades

QUARANTENA 3

Per j_garcia8 | 18 de maig de 2020

Quarantena 5. Peça de flauta.

Per j_garcia8 | 17 de maig de 2020

LA XATA QUARANTENA peça de flauta per a 4t

Per j_garcia8 | 17 de maig de 2020

Acompanyament LA XATA QUARANTENA

El peix irisat. Animació lectora.

Per j_garcia8 | 9 de maig de 2020

La importància de respirar bé.

Per j_garcia8 | 27 d'abril de 2020

 

Activity ARTS TRANSFER to 5th anb 6th groups.

Per j_garcia8 | 27 d'abril de 2020

Good morning to everybody. As you remember we have to speak in english in Arts and Crafts class, however it seems to me very complicated through ou PCs. Com recordeu hem de parlar en Anglès en la classe d’Arts and crafts, tanmateix em sembla massa complicat a través dels ordinadors. That is the reason why … Read more

Sessió de Psicomotricitat per a Infantil.

Per j_garcia8 | 27 d'abril de 2020

ISLE OF TUNES. Activitat de Música per a 3r i 4t.

Per j_garcia8 | 26 d'abril de 2020

L’activitat  que heu de fer és composar una peça musical utilitzant ISLE OF TUNES. Després fer una gravació i enviar-me-la. Baix a l’esquerra teniu l’explicació de com utilitzar el programa i clicant a la imatge de la dreta accedireu a la seua web. A la primera pantalla heu de clicar a PLAY i a la … Read more

Activitat SOUNDATION per a 5é i 6é.

Per j_garcia8 | 26 d'abril de 2020

Activitat per a 5é: crear i enviar un arxiu amb 30 segons de Música amb el programa SOUNDATION. Activitat per a 6é: crear i enviar un arxiu amb 60 segons de Música amb el programa SOUNDATION. Al vídeo teniu l’explicació i clicant a la imatge accediu a el web. garcia_jor92@mestreacasa.es

3r trimestre de Música. Tercer i Quart.

Per j_garcia8 | 25 d'abril de 2020

Atenció: CADA SETMANA EXPLICARÉ UNA ACTIVITAT DE LA LLISTA QUE TENIU AL DOCUMENT