A l’escola estem dins del Programa de Xarxa-Llibres de la Conselleria, on des de 1r de Primària existeix total gratuïtat en els llibres de text.

  • A 1r i 2n de Primària la gratuïtat és a través d’un xec llibre per valor de 160€ que s’entrega a la família per a fer la compra dels llibres.
  • De 3r a 6é de Primària la gratuïtat és a través del Banc de Llibres de l’escola que consisteix en que la família signa un compromís i un contracte d’usuari i cada principi de curs se li entrega un lot de llibres d’aquest banc. A final de curs els llibres els ha de tornar per a que altre xiquet/a el següent curs els puga utilitzar. Els xiquets/es s’han d’acostumar a tindre cura dels llibres, no ratllar-los, trencar-los…Quan estiguen vellets per l’ús, el centre amb la dotació econòmica de Conselleria anirà renovant i actualitzant els diferents lots.

INSTRUCCIONS XARXA LLIBRES CURS 2021-2022

6 Juny 2021

7 Juny 2021

  • Instruccions famílies per a entrar a formar part del Programa Xarxa-LLibres (1r, alumnat axtual de 5 anys)  i Banc de Llibres (3r, alumnat actual de 2n).

XARXA LLIBRES 1r curs 2021-2022 (Alumnat actual de 5 ANYS) ENTRAR AL BANC DE LLIBRES (xec-llibre)

XARXA LLIBRES 1º curso 2021-2022 (Alumnado actual de 5 Años) ENTRAR AL BANC DE LIBROS (cheque-libro)

XARXA LLIBRES 3r curs 2021-2022 (Alumnat actual de 2n de Primària) ENTRAR AL BANC DE LLIBRES

XARXA LLIBRES 3º 2021-2022 (Alumnado actual de 2º de Primaria) ENTRAR AL BANCO DE LIBROS

16 Juny 2021

  • Dates entrega lots de llibres de 3r a 6é de Primària (Setembre 2021)