MENÚ PER EMPORTAR

ensalada.png

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha organitzat, junt amb les empreses que presten el servei de menjador escolar, un nou servei de menú per a emportar destinat a l'alumnat usuari del menjador escolar durant els dies que haja d'estar confinat a casa per motius de la COVID-19.

Les famílies de l'alumnat en situació de confinament podran recollir al centre educatiu el dinar per als seus fills i filles a partir de l'1 de desembre sense cap recàrrec sobre el preu establit o sobre la beca menjador. Igual que els plats que se serveixen al menjador escolar, en el cas que l'alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el menú per a emportar adientment elaborat i identificat.

Per a activar aquest servei, el primer dia de confinament del fill o filla, la família haurà d'informar el centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per a emportar. Per tal de poder organitzar-lo correctament s'haurà d'informar pel matí abans de les 10:00h. Una vegada acceptat el servei es mantindrà durant tot els temps que dure el confinament.

Per a poder fer ús d'aquest servei s'haurà d'emplenar un document informatiu i de conformitat amb les normes d'ús del servei.

Quan els representants legals de l'alumnat no puguen acudir personalment a replegar el menú hauran d'autoritzar per escrit a una altra persona.