Ajudes de menjador, transport i material 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

MENJADOR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD MENJADOR / NUEVA SOLICITUD COMEDOR:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Ayudas+Comedor+Escolar_180491.pdf/767372ed-eea9-cee0-1906-dbd452ddf152?t=1685954534419
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+COMEDOR.pdf/a533c1c1-0fc2-ea82-d4e5-eed9e8d6c5b9?t=1685954494435

MATERIAL NO CURRICULAR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-MATERIAL-ESCOLAR-23-24-INSTRUCCIONS.pdf

NOVA SOL·LICITUD MATERIAL / NUEVA SOLICITUD MATERIAL
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Material+Escolar_180569.pdf/23de4c89-76ca-051a-bc81-2319bae46fbd?t=1686125594594
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+PUBLICADA+DOGV+%281%29.pdf/21ff3d23-08dd-7e2f-0289-45b978d458d0?t=1686123216849

TRANSPORT

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD TRANSPORT / NUEVA SOLICITUD TRANSPORTE:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Transporte_18598.pdf/dc896f1b-9330-c195-9b2f-023d8cdd5d69?t=1685956389395
NORMATIVA: https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93JN+AIT.pdf/34a3dd58-5484-4708-e028-316a7a1ff1e4?t=1685955264635

IMPORTANT S’ha de presentar el certificat de l’Ajuntament acreditant la distància des del domicili fins al centre escolar.
IMPORTANTE: Se tiene que presentar el certificado del Ayuntamiento acreditando la distancia desde el domicilio hasta el centro escolar.

Podeu fer entrega dels esborranys o noves sol·licituds en el següent horari:
Podéis entregar los borradores o nuevas solicitudes en el siguiente horario: