Vídeos presentació dels temes del curs Recursos de Matemàtiques per a Educació Infantil y Primària

Àrea: Matemàtiques

Nivell: Segon i tercer cicle de Primària.

Aquestos vídeos són la introducció als diferents temes del curs Recursos de Matemàtiques per a Educació Infantil i Primària. Els recursos i tasques que impliquen major riquesa són els que parteixen de situacions quotidianes i matematització de l’entorn. Aquest tipus de recursos són essencials en l’Educació Infantil i Primària, juntament amb els recursos manipulatius. En aquests vídeos s’ensenyen exemples que després es desenvolupen amb profunditat dins del curs.

Read more

Recobrir el pla amb poliminós

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

Els poliminós (tetraminós, pentaminós i hexaminós) tenen múltiples aplicacions didàctiques en l’àrea de la geometria. Permet l’alumnat construir i estudiar diversos elements i propietats de les figures: recobriments, perímetres, àrees, desenvolupaments de cossos geomètrics, figures isoperimètriques i equivalents…

La seqüenciació en grandàries i dificultat afavoreix els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Així mateix, possibiliten un ensenyament actiu i autònom potenciant l’observació, la visió espacial i la creativitat.

Read more

Activitats amb varetes. Mecano

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

La utilització de les varetes o mecanos faciliten la comprensió de moltes propietats dels polígons.

Amb els mecanos es pot treballar la rigidesa i les deformacions dels polígons, la construcció de polígons i la classificació de triangles i quadrilàters, l’àrea amb un determinat perímetre, àrea màxima i mínima, qüestions com el paral·lelisme o la perpendicularitat…

Fent servir altres recursos didàctics, ressaltaran nous elements, propietats i relacions que amb les varetes queden ocultes.

Read more

Resolució de problemes. Organitza: fes una llista, un arbre, un esquema.

Aquest recurs forma part del curs on line “Resolució de problemes: eines, estratègies i destreses heurístiques”.

El decret 1105/2014 de 26 de desembre pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat destaca en el marc teòric la importància que la resolució de problemes té en les matemàtiques, i el paper crucial que representa en el seu aprenentatge i ensenyament.

Es pot considerar que un problema és una situació en la qual hi ha un objectiu que aconseguir superant una sèrie d’obstacles en la qual el resolutor que afronta aquesta situació no coneix un algorisme o un procediment que li permeta aconseguir l’objectiu de manera immediata. Per tant, per a resoldre un problema cal fer-se preguntes fins que la situació tinga sentit. Però el problema no acaba quan es troba la solució, sinó quan el resolutor té la sensació que ja no pot aprendre res nou. La finalitat no ha de ser resoldre el problema, sinó aprendre de la situació.

Read more

Educació Matemàtica

L’aprenentatge més intens de les matemàtiques prové freqüentment de l’exploració amb problemes i materials que resulten interessants i motivadors a l’alumnat. L’aprenentatge de les matemàtiques ha de generar la capacitat de fer ús de forma comprensiva i eficaç de les matemàtiques que s’aprenen en l’escola en una varietat de contextos, a més de l’escolar. Aprendre … Read more