Iniciació al càlcul d’àrees amb geoplans

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

Conté activitats guiades per iniciar el càlcul d’àrees en secundària.

Iniciació al càlcul d’àrees amb geoplans en PDF https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Àrees-amb-geoplà.pdf