Activitats formatives EduSalut

EDUSALUT PNG

EduSalut recull totes les accions formatives de la Subdirecció General de Formació del Professorat en col·laboració amb la xarxa CEFIRE encaminades a educar en la salut.

Les seues cinc principals línies d’actuació són: 

EduSalut línies

ACCÉS A LA FORMACIÓ EDUSALUT

Clica a les imatges per veure les activitats formatives