Informació sobre el I Congrés CTEM i I Jornades CTEM

PORTADA WEB CONGRESO v2.0
poster_jornadas_ctem

 

 

 

Al maig de 2016, emmarcat a la gran festa de la Primavera Educativa, es va celebrar amb èxit el I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. L'objectiu principal d'aquest congrés va ser impulsar l'ensenyament de les Ciències, Tecnologia i Matemàtiques perquè els alumnes adquiriren una adequada alfabetització científica i desenvoluparen competències clau per al segle XXI. A això van contribuir els més de cent ponents que van presentar conferències plenàries, comunicacions, tallers, exposicions o pòsters. I també els més de tres-cents assistents amb els quals es van compartir recerques i experiències didàctiques de tots els nivells educatius.

Pots consultar tota la informació, vídeos i ponències en aquest enllaç: I Congrés CTEM CV

 

 

 

 

 

Les I Jornades CTEM de la Comunitat Valenciana, que se van celebrar a Gandia el 29 i 30 de juny de 2017, responen a aquesta necessitat de perseverar en la reivindicació i divulgació de les àrees CTEM. El lema del I Congrés CTEM va ser “Cap a l'alfabetització científica, tecnològica i matemàtica al segle XXI”, la qual cosa suposa contribuir a formar als estudiants perquè puguen convertir-se en individus innovadors, creatius i crítics, capaços d'entendre i d'afrontar els problemes científic-tecnològics de la nostra societat. El següent pas és aconseguir canalitzar la creativitat i la capacitat d'innovació de l'alumnat cap al desevolupament ple de la ciència i la tecnologia, fent-los sentir científics dins de l'aula a través de noves pràctiques d'aprenentatge basades en la indagació i la recerca guiada pel docent. Per això, “Ensenyar és cultivar la Ciència del demà”s'ha escollit com a lema de les I Jornades CTEM de la Comunitat Valenciana.

 

Més informació sobre I Jornades CTEM de la CV.