FORMACIÓ DE CATÀLEG

VIU LA CIÈNCIA ALS MUSEUS

En aquest curs es formarà sobre l'anàlisi del paper educatiu que tenen les visites escolars als Museus de Ciències en l'aprenentatge de les ciències. L'anàlisi se situarà dins de la línia d'investigació de l'ensenyament de les ciències en contextos fora de l'escola i en la proposta i investigació sobre Ciència, Tecnologia, Societat i Ambient (CTSA) i sobre Naturalesa de la Ciència (NC). S'analitzaran les investigacions realitzades, en les dues últimes dècades, en els museus interactius de ciències, categoria de Museus de Ciències majoritària tant a Espanya com a nivell internacional. S'aprofundirà en enfocaments didàctics que impulsen un tipus d'estratègies d'ensenyament i d'avaluació basades en metodologies d'ensenyament aprenentatge per investigació (Inquery based Science Education, IBSE) i educació STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). En el curs s'utilitzaran eines per a dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge i avaluació concordes amb aquestes metodologies i es treballarà amb activitats concretes per a museus i centres de ciències.

TECNOLOGIA 3D A L_AULA

Les noves tecnologies relacionades amb la perspectiva tridimensional dels objectes s'estan incorporant de manera massiva en la nostra societat. La realitat augmentada, la impressió 3D o la realitat virtual són exemples d'aquestes tecnologies, a les quals l'aula no pot donar l'esquena. Per a cobrir aquesta necessitat educativa, el curs Tecnologia 3D a l'aula pretén donar resposta a aquesta necessitat oferint una formació inicial bàsica en la impressió 3D.

RECURSOS MATEMÀTIQUES PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

L’aprenentatge més intens de les matemàtiques prové freqüentment de l’exploració amb problemes i materials que resulten interessants i motivadors a l’alumnat.
L’aprenentatge de les matemàtiques ha de generar la capacitat de fer ús de forma comprensiva i eficaç de les matemàtiques que s’aprenen en l’escola en una varietat de contextos, a més de l’escolar.
Aprendre a raonar (argumentar, explicar, justificar) i comprovar és una necessitat bàsica dels xiquets i xiquetes que els ajuda a entendre les matemàtiques.
L’estructuració progressiva del pensament i el desenvolupament de la capacitat de raonar permet començar a fer generalitzacions de manera natural.
Quan es contemplen les connexions en l’aula de matemàtiques s’eliminen les barreres que separen les matemàtiques que s’aprenen a l’escola de les que s’aprenen en altres contextos.

RECURSOS DE MATEMÀTIQUES PER A ESO I BATX

En aquest curs es treballa sobre diferents temes, metodologies, recursos i instruments relacionats amb l'àrea de Matemàtiques per a l’Educació Secundària i Batxillerat. Considerem que són línies estratègiques per a la formació permanent del professorat i, de fet, algunes d'elles (resolució de problemes, modelització, Geogebra, calculadores) es desenvolupen, posteriorment, en cursos específics d’aprofundiment.

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS STEM PER A ESO I BATX.

En aquest curs aprendràs temes relacionats amb les noves metodologies que promouen rols actius en l'aprenentatge del nostre alumnat, com ABP, aprenentatge servei (APS), i experiències interdisciplinaris. Finalment dissenyarem la nostra activitat de manera que estiga en sintonia amb aquestes metodologies en l'àmbit STEM.

ESPAIS I AULES STEM

Curs semipresencial on reflexionarem sobre l'ús de la tecnologia educativa que fem, aprenent sobre noves eines; sobre l'ús de l'espai i el mobiliari que tenim, i com programem utilitzant metodologies adients a la nostra especialitat i interessos. El propòsit final és programar una unitat didàctica utilitzant una metodologia activa a triar pel participant, modificant l'espai d'aprenentatge i utilitzant alguna eina TIC

MENUDACIÈNCIA

L’experimentació a l’aula desenvolupa un aprenentatge més significatiu i pràctic. Es pot fer mitjançant experiments científics, treballs amb materials manipulatius o simulació de situacions reals entre altres.

En aquest curs es recullen experiments científics que es poden portar a terme molt fàcilment amb xiquets.

 

HORT ESCOLAR

Curs semipresencial de 30 hores.
Una primera sessió presencial de 2 hores, de presentació general dels continguts tractats en el curs.
Un bloc de continguts generals que es treballaran a distància a l'aula virtual (10 hores de dedicació).
Un bloc de 5 sessions presencials de 3 hores (15 hores) en les quals es realitzaran activitats pràctiques.
Una sessió final presencial de 3 hores, de presentació de l'aplicació dels continguts treballats en el curs.

CAP A UN CENTRE SOSTENIBLE

Curs semipresencial de 30 hores de duració amb dues sessions presencials, cadascuna de 3 hores, i la resta online. El curs pretén crear una consciència mediambiental sobre els problemes que afecten el nostre entorn i promoure entre la comunitat educativa accions de millora.

 

ACTIVITATS DE CIÈNCIES D_ESO I BATX

El curs “Activitats pràctiques de ciències per a ESO i Batxillerat” té un format semipresencial de 25 hores de duració. Està dirigit al professorat de ciències, tant al professorat de Física i Química com al de Biologia i Geologia de Secundària i Batxillerat. Consta d'un mòdul online, quatre sessions presencials i l'elaboració d'una seqüència didàctica preferentment pràctica que s'exposarà en l'última sessió presencial. Les activitats pràctiques faciliten la participació i la motivació i potencien un aprenentatge més significatiu en l'alumnat per això es pretén proporcionar eines al professorat per a la realització d’activitats pràctiques de ciències. El curs està dissenyat amb un enfocament d'indagació.

 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA EN STEM

Programació i robòtica en STEM és un curs en línia de 30h coordinat pel CEFIRE CTEM per a professorat d'Educació Secundària d'assignatures d'àmbit científic. Aquest curs suposa una primera aproximació a la robòtica educativa. Es presentaran enfocaments metodològics de com introduir la robòtica en projectes interdisciplinaris. Revisarem diferents robots disponibles al mercat i farem especial èmfasi en els qui utilitzen maquinari lliure.