II Congrés CTEM

Al maig de 2016, emmarcat en la gran festa de la Primavera Educativa, es va celebrar amb èxit del I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. L'objectiu principal d'aquest congrés va ser impulsar l'ensenyament de les Ciències, Tecnologia i Matemàtiques (CTEM) perquè els alumnes adquirisquen una adequada alfabetització científica i desenvolupen competències clau per al segle XXI.

El I Congrés CTEM va ser el primer escalafó en l'ascensió del paper que la Ciència, la Tecnologia i les Matemàtiques han de jugar en l'Educació i com a motor de canvi social a la Comunitat Valenciana. El II Congrés internacional CTEM de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà a Burjassot (València) els dies 9 i 10 de novembre de 2018, pretén ampliar l'espai de trobada del professorat de Ciències, Tecnologia i Matemàtiques per a posar-ho en contacte amb altres professors/es, investigadors/es i experts/es no solament d'àmbit nacional sinó internacional, especialment de l'àmbit europeu i iberoamericà.

Cartell_HORIZONTAL TAULA II CONGRESO CTEM CV FINAL

El lema del II Congrés internacional CTEM és "STEM per a la ciutadania", la qual cosa suposa també un avanç que aprofundeix en la idea d'alfabetització científica per a tractar la seua dimensió social, i especialment, el paper de l'ensenyament de les Ciències, la Tecnologia i les Matemàtiques en la formació d'una ciutadania crítica i responsable, capaç de respondre als grans reptes científic-tecnològics del segle XXI: innovació, digitalització, gestió de grans dades, canvi climàtic, intel·ligència artificial, etc.

L'objectiu del II Congrés internacional CTEM és, en conseqüència, mostrar les possibles implicacions i afinitats entre l'ensenyament CTEM i la ciència ciutadana. S'analitzaran i divulgaran experiències, recerques o metodologies que fomenten que l'alumnat participe activa i col·laborativament en experimentacions científiques, recollida de dades o en la presa de decisions basada en mètodes empíric-analítics, prenent consciència tant del seu rol de ciutadà o ciutadana, com de la importància de la formació científic-tecnològica per a exercir-ho adequadament. També s'abordarà el paper de la cultura científica en l'ensenyament de les Ciències, la Tecnologia i les Matemàtiques, sota la forma de controvèrsies soci-científiques o debats que analitzen l'impacte de la Ciència o la Tecnologia en la societat. En definitiva, al II Congrés internacional CTEM es vol fomentar l'intercanvi d'experiències, projectes i recerques que mostren com els i les alumnes aprenen treballant com a científics; que proposen situacions en les quals l'alumnat exercisca la seua ciutadania prenent decisions i gestionant les repercussions que la Ciència i Tecnologia tenen en les seues maneres de vida; i que promoguen un aprenentatge significatiu, motivador, responsable i compromès de les Ciències, la Tecnologia i les Matemàtiques.