Activitats amb varetes. Mecano

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

La utilització de les varetes o mecanos faciliten la comprensió de moltes propietats dels polígons.

Amb els mecanos es pot treballar la rigidesa i les deformacions dels polígons, la construcció de polígons i la classificació de triangles i quadrilàters, l’àrea amb un determinat perímetre, àrea màxima i mínima, qüestions com el paral·lelisme o la perpendicularitat…

Fent servir altres recursos didàctics, ressaltaran nous elements, propietats i relacions que amb les varetes queden ocultes.

Activitats amb varetes. Mecano en PDF https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Activitats-amb-varetes-mecano.pdf