III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

Reptes STEM per a la inclusió

BANNER III CONGRES CTEM
azulejos STEM-2

7 i 8 de maig 2021

SEMIPRESENCIAL

Aulari Interfacultatiu

Sala Darwin

Campus de Burjassot UV

Assistents

Per a participar com assistent s'ha d'omplir el formulari d'inscripció de la Subdirecció General de Formació de Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Comunicacions

A més d'assistir al Congrés, el professorat de totes les etapes educatives tindrà la possibilitat de presentar comunicacions relacionades amb experiències d'aula, innovació o recerca educativa en les àrees de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques.
Aquestes comunicacions podran presentar-se en diverses modalitats: comunicació, pòster en paper i expositor.
Els participants al Congrés podran optar a una de les dues certificacions següents.
  • Com a assistents podran obtindre certificat d'assistència de 15 hores. Serà necessari signar l'assistència dels tres blocs (divendres de vesprada, dissabte de matí i vesprada).
  • Els participants que presenten comunicació en el Congrés per defecte rebran certificació com a ponent. Els autors de les comunicacions, pòsters i expositors certificaran 1 hora de ponència.

En cas que algun ponent preferira certificació d'assistència en lloc de ponència haurà de comunicar-ho explícitament en el formulari d'inscripció.

NO s'ha de realitzar la inscripció com a participant, només cal omplir el formulari per a comunicacions. L'enviament d'una comunicació implicarà la inscripció automàtica en el congrés, independentment de la seua acceptació.

III Congrés CTEM. Reptes STEM per a la inclusió

En l'horitzó de l'anomenada quarta revolució industrial es dibuixen múltiples oportunitats i desafiaments que es materialitzaran en la mesura en què l'educació STEM estiga a l'altura de les circumstàncies. En el context educatiu, les institucions hem de garantir una completa alfabetització científica i, per tant, consolidar una ciutadania partícip d'eixe desenvolupament científic-tecnològic. Perquè així siga, abordarem un dels objectius fonamentals STEM, la inclusió. Això ens planteja tres reptes:

El primer desafiament és la desigualtat socioeconòmica en la formació científic-tecnològica: els estudiants procedents de famílies amb baix nivell socioeconòmic tenen menys possibilitats de dedicar-se a professions relacionades amb les àrees STEM. Hem d'impulsar educació STEM lliure de prejudicis i estereotips, i sobretot, equitativa i inclusiva amb l'alumnat en risc d'exclusió social.

El segon repte és aconseguir una educació STEM que connecte amb una societat diversa i contribuïsca a la reducció de la bretxa de gènere. En un món que requereix, cada vegada més, competències científiques, tecnològiques i digitals, hem d'aconseguir que tota la societat tinga l'oportunitat d'aconseguir-les.

L'últim repte STEM és garantir la presència, participació i aprenentatge a l'alumnat amb discapacitat o que requereix atenció educativa diferenciada. A més d'un ensenyament STEM adaptada a la diversitat, aquest desafiament exigeix buscar les aportacions de la Ciència i la Tecnologia a l'adaptació i universalització de tots els processos d'ensenyament i aprenentatge.

En resum, els reptes STEM que abordarà el III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana són la lluita a favor de la igualtat, la coeducació i l'atenció a la diversitat. Tot això des de la perspectiva i les aportacions de la Ciència, la Tecnologia i les Matemàtiques. Convidem a tot el professorat interessat en aquestes àrees a participar en aquest gran esdeveniment que cada dos anys tracta de fixar els eixos prioritaris de l'educació en l'àmbit CTEM.

Programa

EN CONSTRUCCIÓ