III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana

BANNER III CONGRES CTEM
azulejos STEM-2

7 i 8 de maig 2021

SEMIPRESENCIAL

Aulari Interfacultatiu

Sala Darwin

Campus de Burjassot UV

Assistents

Per a participar com a assistent s'ha d'emplenar el formulari d'inscripció de la Subdirecció General de Formació de Professorat de la Conselleria d''Educació, Cultura i Esport.

Tots els assistents rebran un diploma de participació en el congrés.

Comunicacions

A més d'assistir al Congrés, els participants, de qualsevol etapa educativa, tindràn la possibilitat de presentar comunicacions relacionades amb experiències d'aula, innovació o investigació educativa en les àrees de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques.

Aquestes comunicacions podran presentar-se en diverses modalitats: comunicació oral síncrona, pòster i expositor.

Si es presenta una ponència, NO s'ha de realitzar la inscripció com a assistent, només és necessari emplenar el formulari per a comunicacions. L'enviament d'una comunicació implicarà la inscripció automàtica en el congrés, independentment de la seua acceptació.

Tots els participants amb una comunicació admesa, rebran un diploma per la presentació d'aquesta comunicació.

Els participants en el Congrés que siguen funcionaris de la Conselleria d''Educació (i presenten una comunicació) d'acord amb l'art. 20.3 de l'Ordre 65/2012, només podran optar a una de les dues certificacions de formació permanent següents:

  • Com a assistents, podran obtenir certificat d'assistència de 15 hores.

  • Els participants que presenten comunicació en el Congrés, rebran certificació com a ponent (per defecte). Els autors de les comunicacions orals, pòsters i expositors certificaran 1 hora de ponència.

En cas que algun ponent preferira certificació d'assistència en lloc de ponència haurà de comunicar-ho explícitament en el formulari d'inscripció.

III Congrés CTEM. Reptes STEM per a la inclusió

En l'horitzó de l'anomenada quarta revolució industrial es dibuixen múltiples oportunitats i desafiaments que es materialitzaran en la mesura en què l'educació STEM estiga a l'altura de les circumstàncies. En el context educatiu, les institucions hem de garantir una completa alfabetització científica i, per tant, consolidar una ciutadania partícip d'eixe desenvolupament científic-tecnològic. Perquè així siga, abordarem un dels objectius fonamentals STEM, la inclusió. Això ens planteja tres reptes:

El primer desafiament és la desigualtat socioeconòmica en la formació científic-tecnològica: els estudiants procedents de famílies amb baix nivell socioeconòmic tenen menys possibilitats de dedicar-se a professions relacionades amb les àrees STEM. Hem d'impulsar educació STEM lliure de prejudicis i estereotips, i sobretot, equitativa i inclusiva amb l'alumnat en risc d'exclusió social.

El segon repte és aconseguir una educació STEM que connecte amb una societat diversa i contribuïsca a la reducció de la bretxa de gènere. En un món que requereix, cada vegada més, competències científiques, tecnològiques i digitals, hem d'aconseguir que tota la societat tinga l'oportunitat d'aconseguir-les.

L'últim repte STEM és garantir la presència, participació i aprenentatge a l'alumnat amb discapacitat o que requereix atenció educativa diferenciada. A més d'un ensenyament STEM adaptada a la diversitat, aquest desafiament exigeix buscar les aportacions de la Ciència i la Tecnologia a l'adaptació i universalització de tots els processos d'ensenyament i aprenentatge.

En resum, els reptes STEM que abordarà el III Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana són la lluita a favor de la igualtat, la coeducació i l'atenció a la diversitat. Tot això des de la perspectiva i les aportacions de la Ciència, la Tecnologia i les Matemàtiques. Convidem a tot el professorat interessat en aquestes àrees a participar en aquest gran esdeveniment que cada dos anys tracta de fixar els eixos prioritaris de l'educació en l'àmbit CTEM.

Programa provisional

Divendres 7 de maig de 2021

04 Marta Macho-c

Marta Macho

Conferència inaugural

sensefoto-circle

Bylinedu

Conferència plenària

sensefoto-circle

IamAble

Conferència

sensefoto-circle

Dgenes

Conferència

Dissabte 8 de maig de 2021

sensefoto-circle

Marta Romero

Conferència

SilviaRueda

Silvia Rueda

STEMxTU

ma_bel_villaescusa_fdmi1788

Mábel Villaescusa

CEFIRE d'Educació Inclusiva

Diego Ortega Alonso

Diego Ortega

PDICIENCIA