Resolució de problemes. Organitza: fes una llista, un arbre, un esquema.

Aquest recurs forma part del curs on line “Resolució de problemes: eines, estratègies i destreses heurístiques”.

El decret 1105/2014 de 26 de desembre pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat destaca en el marc teòric la importància que la resolució de problemes té en les matemàtiques, i el paper crucial que representa en el seu aprenentatge i ensenyament.

Es pot considerar que un problema és una situació en la qual hi ha un objectiu que aconseguir superant una sèrie d’obstacles en la qual el resolutor que afronta aquesta situació no coneix un algorisme o un procediment que li permeta aconseguir l’objectiu de manera immediata. Per tant, per a resoldre un problema cal fer-se preguntes fins que la situació tinga sentit. Però el problema no acaba quan es troba la solució, sinó quan el resolutor té la sensació que ja no pot aprendre res nou. La finalitat no ha de ser resoldre el problema, sinó aprendre de la situació.

Resolució de problemes. Organitza: fes una llista, un arbre, un esquema en PDF. https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Resolució-de-Problemes.-Organitza_fes-una-lista_arbre_esquema.pdf