La calculadora com a recurs didàctic

 Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

Conté algunes reflexions sobre l’ús de la calculadora, una selecció d’activitats i jocs preparats per realitzar a l’aula presencialment o a distància i un problema resolt amb calculadora científica.

La calculadora com a recurs didàctic en PDF https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/La-calculadora-com-a-recurs-didactic.pdf