Centre Recursos

CEE VALL BLANCA COM A CENTRE DE RECURSOS

“Els Centres d’Educació Especial, com a centres de recursos, donen assessorament i suport als centres ordinaris en la resposta educativa i en els processos de transformació cap a la inclusió, conjuntament amb els serveis especialitzats d’orientació i els CEFIRE”

— O.20/2019, art 50

T’EXPLIQUEM EL PROCÉS D’ACTIVACIÓ

Pots activar-nos amb l’annex 1 sol.licitud d’intervenció de la UEO de la “RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix l’organització i el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos” y de forma más ràpida amb aquest enllaç d’activació en Conselleria.

Activació UEO (link)

Activacion-CEE-como-cRR

Resuelvo segon (link)

LES NOSTRES FUNCIONS

Normativa: DECRET 105/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’organització i funcionament dels centres d’Educació Especial (TITOL III)

ÀMBITS D’ESPECIALITZACIÓ

Els nostres àmbits d’especialització són: TEA, CONDUCTUAL, BASAL, SAAC, PRODUCTES DE SUPORT I PROJECTES INCLUSIUS.