Educació Infantil i Primària

Infantil/ Primària

L’alumnat de l’etapa de Infantil comprén als alumnes de entre 3 i 6 anys.

L’alumnat de l’etapa de Primària comprén als alumnes de entre 7 i 12 anys.

Les aules que la composen són:

AULA 1 (Infantil)
AULA 2
AULA 3

Les àrees que es treballen en aquestes etapes són:

  1. AUTONOMÍA PERSONAL-LLAR
  2. ACADÈMIC-FUNCIONAL: Llengua i Matemàtiques
  3. RECURSOS COMUNITARIS
  4. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
  5. HABILITATS MOTRIUS: Educació Física
  6. HABILITATS SOCIALS
  7. EDUCACIÓ MUSICAL
  8. EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL
  9. RELIGIÓ

GALERÍA D’IMATGES

ACTIVITATS

……..